Scroll left
 • Tårtkalas för medarbetare och studenter 11 januari. width:1000;;height:667
 • Metta Fjelkner, Malmö universitets styrelseordförande och rektor Kerstin Tham skär upp första tårtbiten under tacklunchen den 10 januari. width:512;;height:768
 • Tidigare rektorer, prorektorer, förvaltningschefer, politiker och andra som bidragit till Malmö högskolas resa under de 20 åren som lärosäte. width:1000;;height:667
 • Flera ville hålla tal under tacklunchen 10 januari. Här Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet tillsammans med tidigare rektor vid Lunds universitet Göran Bexell. width:1000;;height:667
 • Rektor vid Lunds universitet Torbjörn von Schantz och tidigare rektor vid LU Göran Bexell. width:1000;;height:667
 • Ekonomichef Ann-Marie Öberg och Lennart Olausson tidigare rektor för Malmö högskola. width:1000;;height:667
 • Dukat för lunchbuffé. Till vänster syns vice rektor Tapio Salonen och till höger Malmö högskolas före detta styrelseordförande Gun-Britt Fransson. width:1000;;height:667
 • Vice rektor Charlotte Ahlgren Moritz. width:1000;;height:667
 • Malmö högskolas första rektor Per Olof Glantz och tidigare rektor vid Lunds universitet Göran Bexell. width:1000;;height:667
 • Region Skånes regionstyrelseordförande Henrik Fritzon. width:1000;;height:667
 • Ilmar Reepalu, tidigare kommunalråd i Malmö stad. width:1000;;height:667
 • Ilmar Reepalu, en av de drivande i Malmö högskolas utveckling. width:1000;;height:667
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande i Malmö stad. width:1000;;height:667
 • Anneli Hultén, landshövding i Skåne. width:1000;;height:667
 • Rektor Kerstin Tham. width:1000;;height:667
 • width:1000;;height:667
 • Roger Johansson gav en återblick och resumé av Malmö högskolas resa utifrån tre teman. width:1000;;height:667
 • Universitetstårta. width:1000;;height:667
 • Harriet Axelsson, tidigare prorektor vid Malmö högskola i samtal med Wanda Klintberg, före detta förvaltningschef för Malmö högskola. width:1000;;height:667
 • Malmö universitet firades med tårtkalas för medarbetare och studenter i alla hus 11 januari. width:512;;height:768
 • Andreas Jacobsson, dekan för Fakulteten för teknik och samhälle, och Rebecka Lettevall, dekan för Fakulteten för kultur och samhälle, höll tal i Niagara. width:1000;;height:667
 • Den laktos- och glutenfria chokladtårtan dokumenterades. width:1000;;height:667
 • Både medarbetare och studenter firade universitetsblivelsen, här på Fakulteten för hälsa och samhälle. width:1000;;height:667
 • Publik i Niagara. width:1000;;height:667
 • Anita Marttila med kollegor hugger in på tårtan. width:1000;;height:667
 • Tårtklalas på Hälsa och samhälle. width:1000;;height:667
 • Många ville ha tårta. width:512;;height:768
 • Tårtkalas på Fakulteten för hälsa och samhälle. width:1000;;height:667
 • Tårtkalas på Odontologiska fakulteten. width:1000;;height:667
 • Ronald Stade, professor i freds- och konfliktvetenskap. width:1000;;height:667
 • Samtidigt som Malmö universitets 20-års jubileum firar Odontologiska fakulteten 70 år. width:1000;;height:667
 • Uppdukat med tårta på Käftis. width:1000;;height:667
 • width:1000;;height:667
 • Laid Bouakaz, fil dr i pedagogik, var såhär glad för tårtan. width:1000;;height:667
 • Både studenter och medarbetare minglade på Odontologiska fakulteten. width:1000;;height:667
 • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, talade under rektorsmiddagen för särskilt inbjudna rektorer, prorektorer, medarbetare, politiker och vänner. Middagen arrangerades på Malmö rådhus den 16 januari, i samband med seminariet Kunskap för samverkan. width:1000;;height:667
 • Sandra Jönsson, prefekt för Institutionen för urbana studier, på minglet i Malmö rådhus. width:1000;;height:667
 • Stefan Bengtsson, före detta rektor vid Malmö högskola och nuvarande rektor vid Chalmers tekniska högskola. width:1000;;height:667
 • Middagen hölls i Knutsalen i Malmö rådhus i samband med seminariet Kunskap i samverkan 16 januari. width:1000;;height:667
 • Studentordförande Pontus Källström och rektor Kerstin Tham. width:1000;;height:667
 • Minister Helene Hellmark Knutsson. width:1000;;height:667
 • Helene Waldeck Manger, admininstrativ chef Malmö universitet, minglar. width:1000;;height:667
 • Gunilla Klingberg, dekan för Odontologiska fakulteten, under minglet på Malmö rådhus. width:1000;;height:667
 • Teresa Tomasevic, prefekt för Institutionen för språkstudier, tillsammans med Camilla Georgsson, politisk sakkunnig, utbildningsdepartementet. width:1000;;height:667
Scroll right