TS mingel, Orkanen 1/6-17

TS mingel och examenshögtid i Orkanen den 1 juni 2017.
MG 7320 MG 7194 MG 7129 MG 7127 MG 7167 MG 7406
MG 7192 MG 7413 MG 7468 MG 7118 MG 7134 MG 7211
MG 7492 MG 7263 MG 7415