TS Fika, 20 september, Niagara

TS fika för nya studenter i Niagara den 20 september 2017.
MG 0193-Redigera MG 0279-Redigera MG 0165-Redigera MG 0203-Redigera MG 0229-Redigera MG 0164-Redigera
MG 0256-Redigera MG 0197-Redigera MG 0317-Redigera MG 0225-Redigera MG 0275-Redigera MG 0274-Redigera
MG 0220-Redigera MG 0319-Redigera MG 0188-Redigera MG 0230-Redigera MG 0265-Redigera MG 0290-Redigera
MG 0326-Redigera MG 0178-Redigera MG 0186-Redigera MG 0214-Redigera MG 0216-Redigera MG 0212-Redigera
MG 0239-Redigera MG 0176-Redigera MG 0150-Redigera-4 MG 0302-Redigera MG 0269-Redigera