Specialistsjuksköterskorna

Studenter som läst till specialistsjuksköterska tog examen 2 juni 2016.
Specialist 06 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 05 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 01 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 02 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 03 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 04 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016
Specialist 07 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 08 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 09 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 11 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 10 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 12 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016
Specialist 13 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 14 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 15 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 16 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 17 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 18 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016
Specialist 19 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 20 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 21 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 22 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016 Specialist 23 Examen Specialistsjuksköterskeprogrammen, Hälsa Samhälle. Juni 2016