Socionomernas avslutningshögtid

Avslutningshögtid för socionomstudenter på Malmö universitet
Socionom examen01-2 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen02-2 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen03 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen04 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen05 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen06 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018
Socionom examen07 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen08 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen09 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen10 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen11 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen12 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018
Socionom examen13 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen14 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen15 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen16 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen17 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen18 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018
Socionom examen19 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen20 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen21 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen22 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen23 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen24 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018
Socionom examen26 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen27 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen28 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen29 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen30 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen31 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018
Socionom examen32 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018 Socionom examen33 Socionomernas avslutningshögtid 12 jan 2018