Malmö högskolas årshögtid 2017

Malmö högskolas årshögtiden den 20 oktober 2017. Doktorspromotion, professorsinstallation och stipendieutdelning. Fotograf: Anna Wahlgren
DSC1361 DSC1393 DSC1405 DSC1405-2 DSC6140-2 DSC6163
DSC6167 DSC6178 DSC6181 DSC6200 DSC6205 DSC6221
DSC6212 DSC6243 DSC6245 DSC6252 DSC6268 DSC6286
DSC6323 DSC6340 DSC6348 DSC6385 DSC6396 DSC6424
DSC6435 DSC6450 DSC6465 DSC6466 DSC6472 DSC6504
DSC6481 DSC6548 DSC6584 DSC6590 DSC6627 DSC6632
DSC6654 DSC6658 DSC6691 DSC6706 DSC6720 DSC6743
DSC6756 DSC6796 DSC6822 DSC6829 DSC6836 DSC6838
DSC6850 DSC6861 DSC6869 DSC6893 DSC6897 DSC6936
DSC6984 DSC7005 DSC7000 DSC7035 DSC7022 DSC7054
DSC7080 DSC7104 DSC7088 DSC7131 DSC7136 DSC7162
DSC7206 DSC1515 DSC1520 DSC1525 DSC1552 DSC1558
DSC1603 DSC1603-2 DSC1612 DSC6140