Hans Lindquists avtackning

Hans Lindquist, vicerektor för forskning, blev avtackad onsdagen den 22 juni på Malmö högskola.
HansLindquist39 hanslindquist8 hanslindquist2 HansLindquist27 HansLindquist40 HansLindquist rektor
HansLindquist26 HansLindquist fram HansLindquist 1 HansLindquist1 HansLindquist34 hanslindquist3
hanslindquist4 hanslindquist5 HansLindquist7 HansLindquist10 HansLindquist11 HansLindquist12
HansLindquist13 HansLindquist14 HansLindquist15 HansLindquist16 HansLindquist17 HansLindquist18
HansLindquist19 HansLindquist20 HansLindquist22 HansLindquist21 HansLindquist23 HansLindquist24
HansLindquist25 HansLindquist28 HansLindquist29 HansLindquist30 HansLindquist31 HansLindquist32
HansLindquist35 HansLindquist36 HansLindquist38 HansLindquist37 HansLindquist41 HansLindquist42
HansLindquist44 HansLindquist43 HansLindquist46 HansLindquist45 HansLindquist48 HansLindquist47
HansLindquist