FEKIS2017 18-19 oktober 2017

Företagsekonomiska ämneskonferensen, FEKIS, arrangerades den 18-19 oktober 2017 av institutionen för Urbana studier vid Malmö högskola. Temat för årets konferens var Företagsekonomi i den urbana samhällsutvecklingen.

Foto: Camilla Lekebjer
FEKIS2017-registrering FEKIS2017-program FEKIS2017-mingel11 FEKIS2017-mingel09 FEKIS2017-plenum02 FEKIS2017-mingel05
FEKIS2017-mingel07 FEKIS2017-mingel01 FEKIS2017-plenum01 FEKIS2017-plenum03 FEKIS2017-mingel03 FEKIS2017-mingel04
FEKIS2017-el sistema FEKIS2017-konferensmiddag01 FEKIS2017-konferensmiddag02 FEKIS2017-konferensmiddag03 FEKIS2017-mingel10 FEKIS2017-mingel06
FEKIS2017-mingel08 FEKIS2017-mingel02