Exmenshögtid sjuksköteskeprogrammet 2019

Exmenshögtid för sjuksköterskestudenter, 18 january 2019 i St Pauli kyrka.
Examen sjuksköterskor53 Examen sjuksköterskor38 Examen sjuksköterskor04 Examen sjuksköterskor08 Examen sjuksköterskor19 Examen sjuksköterskor21
Examen sjuksköterskor24 Examen sjuksköterskor25 Examen sjuksköterskor27 Examen sjuksköterskor31 Examen sjuksköterskor32 Examen sjuksköterskor36
Examen sjuksköterskor41 Examen sjuksköterskor45 Examen sjuksköterskor51 Examen sjuksköterskor54 Examen sjuksköterskor01 Examen sjuksköterskor23
Examen sjuksköterskor11 Examen sjuksköterskor16 Examen sjuksköterskor18 Examen sjuksköterskor09 Examen sjuksköterskor07 Examen sjuksköterskor35
Examen sjuksköterskor49 Examen sjuksköterskor40  Examen_sjuksköterskor40 Examen sjuksköterskor47 Examen sjuksköterskor17 Examen sjuksköterskor10 Examen sjuksköterskor22
Examen sjuksköterskor50 Examen sjuksköterskor46 Examen sjuksköterskor33 Examen sjuksköterskor34 Examen sjuksköterskor48 Examen sjuksköterskor06
Examen sjuksköterskor42 Examen sjuksköterskor39  Examen_sjuksköterskor39 Examen sjuksköterskor37 Examen sjuksköterskor30 Examen sjuksköterskor05 Examen sjuksköterskor02
Examen sjuksköterskor13 Examen sjuksköterskor14  Examen_sjuksköterskor14 Examen sjuksköterskor26 Examen sjuksköterskor28 Examen sjuksköterskor03 Examen sjuksköterskor44
Examen sjuksköterskor43 Examen sjuksköterskor52 Examen sjuksköterskor29 Examen sjuksköterskor20 Examen sjuksköterskor15 Examen sjuksköterskor12