Exmenshögtid Socialpedagogiskt arbete

Exmenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet 1 juni 2018.
DSC2289-2 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2328 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2187-2 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2204-2 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2226-2 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2328-2 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01
DSC2401 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2442 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2506 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2527 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2527-2 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01 DSC2226-2-2 Examenshögtid för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2018-06-01