Examenshögtid på fakulteten för LS

Bilder från LS avslutningshögtid för förskollärare, ämneslärare, yrkeslärare och specialpedagoger.
MAU examen LS 20180112 01 MAU examen LS 20180112 02 MAU examen LS 20180112 03 MAU examen LS 20180112 04 MAU examen LS 20180112 05 MAU examen LS 20180112 06
MAU examen LS 20180112 07 MAU examen LS 20180112 08 MAU examen LS 20180112 09 MAU examen LS 20180112 10 MAU examen LS 20180112 11 MAU examen LS 20180112 12
MAU examen LS 20180112 13 MAU examen LS 20180112 15 MAU examen LS 20180112 16 MAU examen LS 20180112 18 MAU examen LS 20180112 19 MAU examen LS 20180112 20
MAU examen LS 20180112 21 MAU examen LS 20180112 22 MAU examen LS 20180112 23 MAU examen LS 20180112 24 MAU examen LS 20180112 25 MAU examen LS 20180112 26
MAU examen LS 20180112 27 MAU examen LS 20180112 28 MAU examen LS 20180112 29 MAU examen LS 20180112 30 MAU examen LS 20180112 31 MAU examen LS 20180112 32
MAU examen LS 20180112 33 MAU examen LS 20180112 34 MAU examen LS 20180112 36 MAU examen LS 20180112 37 MAU examen LS 20180112 38