Examenshögtid Socionomprogrammet

Examenshögtid för studenter på socionomprogrammet 1 juni 2018.
examen18 socionom05 examen18 socionom04 examen18 socionom09 examen18 socionom03 examen18 socionom05-2 examen18 socionom07
examen18 socionom06 examen18 socionom01 examen18 socionom08 examen18 socionom10 examen18 socionom11 examen18 socionom12
examen18 socionom14 examen18 socionom13 examen18 socionom15 examen18 socionom17 examen18 socionom17-2 examen18 socionom18
examen18 socionom19 examen18 socionom20 examen18 socionom21 examen18 socionom22 examen18 socionom23 examen18 socionom24
examen18 socionom25