TS examenshögtid 2019

Bilder från examenshögtiden för Fakulteten för teknik och samhälle, 28 maj 2019
ExamenTekSam2019cNilleLeander-4072 ExamenTekSam2019cNilleLeander-2747 ExamenTekSam2019cNilleLeander-2747-2 ExamenTekSam2019cNilleLeander-2763 ExamenTekSam2019cNilleLeander-4076 ExamenTekSam2019cNilleLeander-2781
ExamenTekSam2019cNilleLeander-2842 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3407 ExamenTekSam2019cNilleLeander-2998-2 ExamenTekSam2019©NilleLeander-3793 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3174 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3694
ExamenTekSam2019cNilleLeander-3298 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3500 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3337 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3568 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3337-2 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3680
ExamenTekSam2019cNilleLeander-3822 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3517 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3793 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3743 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3867 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3719
ExamenTekSam2019cNilleLeander-3362 ExamenTekSam2019cNilleLeander-2998 ExamenTekSam2019cNilleLeander-3867-2