Examen på Hälsa och samhälle 2017

Psykiatrisk omvårdnad och Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet höll sin gemensamma examenshögtid den 2/6-2017. Högtiden ägde rum i Fakulteten för hälsa och samhälles aula.
MG 9660 klar MG 9665 klar-2 MG 9656 klar MG 9685 klar MG 9816 klar MG 9701 klar
MG 9701 klar-2 MG 9846 klar MG 9725 Klar MG 9734 klar MG 9808 klar MG 9870 klar
IMG 9715 Klar IMG 9718 klar MG 9870 klar-2 MG 9880 klar MG 9887 klar MG 9897 klar
MG 9906 Klar