Examen 17: Institutionen för biomedicin

Institutionen för biomedicinsk vetenskap firade sin examenshögtid den 2/6-2017 i aulan på Hälsa och samhälle.
MG 0128 klar-2 MG 9960 klar IMG 9972 klar MG 9960 klar-2 MG 9945 klar MG 9979 klar
MG 0066 klar MG 0013 klar MG 0052 klar IMG 0026 klar IMG 0036 klar IMG 0047 klar
IMG 9962 klar-2 MG 0088 klar MG 0095 klar MG 0093 klar MG 0107 klar MG 0112 klar
MG 0120 klar MG 0118 KLAR MG 0125 klar MG 0128 klar MG 0133 klar MG 0139 klar
MG 0158 klar MG 0152 klar