Årshögtiden 2016

Malmö högskolas årshögtiden den 21 oktober 2016. Doktorspromotion och professorsinstallation.
DSC0687  Docent Elisabeth Carlson fick pedagogisk utmärkelse. Prorektor Per Hillbur delade ut priset. DSC0701  Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi, fick pris för framgångsrikt samverkansarbete. Vice rektor Charlotte Ahlgren Moritz delade ut. DSC0727  Fredrik Björk, Urbana studier, fick pris för framgångsrikt samverkansarbete. Vice rektor Charlotte Ahlgren Moritz delade ut. DSC0743  Carina Sild Lönroth och Näktergalen fick pris för framgångsrikt samverkansarbete. DSC0798  Sparbanksstiftelsen Skånes stipendier till författare av uppsatser vid Malmö högskola. Stiftelsens ordförande Birgit Hansson delade ut priset. DSC0563[1]  Årets hedersdoktorer var Liv Strömquist, Jenö Kisch, Mats Ulfendahl, Barbro Westerholm, Kerstin Martinsdotter, Sven-Olof Isacsson, David Richards och John Storan. Här blir Liv Strömquist hedersdoktor vid Fakulteten för lärande och samhälle. Per Eliasson var promotor.
DSC0601[1]  Rektor Kerstin Tham installerade högskolans nya professorer: Johan Engblom, Tommy Eriksson, Anette Gjörloff Wingren och Vitaly Kocherbitov, samt Patrik Hall (absent). DSC0634[1]  Priset till årets avhandling gick till Julia Rönnbäcks avhandling "Det är väl typiskt tjejer – om basket, kropp och femininitet" och Anders Emilssons "Design in the space between stories: Design for social innovation and sustainability – from responding to societal challenges to preparing for societal collapse" (absent). DSC0665[1]  Professor Maja Povrzanovic Frykman och universitetslektor Ane Kirkegaard fick pedagogisk utmärkelse. Prorektor Per Hillbur delade ut priset. DSC0359[1]  Vid Malmö högskolas årshögtid, liksom vid många andra lärosäten, bärs plagget talar (med betoning på andra stavelsen). Plagget symboliserar att alla är lika inför vetenskapen. Malmö högskolas talar i svart och bordeaux är utformad av Kerstin Fröberg på Bergdala Spinnhus. På ryggen syns ett stiliserat M.